Kolektivní vyjednávání ve ŠKODA AUTO uzavřeno

Podrobnosti v pdf zde…

KV 2020


Odbory KOVO chystají petici proti negativním krokům vůči firmě ŠKODA!

Podniková rada dne 9. října 2019 přijala usnesení zorganizovat celopodnikovou petici zaměstnanců vzhledem k výrazně nepříznivým zprávám z koncernu Volkswagen k projektu Beta versus nová plánovaná továrna.

Ta měla být původně určena pro značku Škoda, později kombinovaně pro značky Škoda a Volks-wagen a finálně pro Volkswagen s lokalizací v Turecku v okolí města Izmir.

Koordinací petice byl pověřen předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík spolu s předsedy z Kvasin a Vrchlabí. V současné době byli o záměru provést celopodnikovou petici informováni členové představenstva včetně předsedy představenstva Bernharda Maiera. Dále byly řešeny podmínky legálnosti této petice, sestavení adresáře, kam bude odeslána, a zahájena byla příprava časového harmonogramu, obsahu petice i techniky získávání legitimních podpisů.

Petice by měla být spuštěna v okamžiku schválení plánovacího kola, tedy po konání koncernové dozorčí rady dne 15. listopadu, která je zásadní pro všechny značky a závody koncernu Volkswagen na celém světě.Pro zajímavost: dozorčí rada společnosti Škoda proběhne před konáním koncernové dozorčí rady, a to v Kvasinách. Tedy v závodě, kde měl být původně realizován projekt Beta, než byl přesunut do výše zmiňovaného závodu v Turecku.

V současné době však politická situace nabrala ostřejší kurs a turecká armáda vojensky vstoupila na území Sýrie a zahájila boj proti Kurdům s hrozbou, že do Evropy vpustí cca 3,6 milionu zejména syrských utečenců. Toto počínání odsoudila Evropská unie a mnoho dalších států ve světě. Politici například z Dolního Saska ale i německého Bundes parlamentu za této situace dali nový závod v Turecku a projekt Beta tzv. k ledu. Nikdo neví, jak se za této situace bude rozhodnutí o tomto projektu vyvíjet.

Druhá část zpráv, které pochází zejména z německého tisku, ale nejsou ověřeny představenstvem, majiteli ani vedením koncernu VW, vytváří další hrozbu tzv. demontáže úspěšného projektu značky Škoda a jejího portfolia produktů do bu-doucnosti napříč modely, e-mobility, IT projektů a konektivity. Jako příměr je uváděna podobnost s modely značky Dacia.V případě ověření, že koncern VW takto chce postupovat, je zaměstnanecká petice na místě, a to včetně podpory vlády a dodavatelského sektoru.

Takovéto počínání by znehodnotilo značku Škoda a změnilo ekonomicko-politické parametry v České republice. V takovém případě by zaměstnanci nejen podepsali petici, ale kladli aktivní odpor takovémuto projektu.

Tuto informaci berte jako avízo připravenosti odborových organizací Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí.

Přemýšlejte, sledujte informace a připravujte se. V případě, že získáme jiné informace, budete bezprostředně infor-mováni. Z výše uvedených důvodů zatím petice zůstává připravena a vyčkáváme jasnějších informací formou písemných ztvrzení a dohod.

Zdroj: Škodovácký odborář č. 37

Informace z kolektivního vyjednávání ve ŠKODA Auto

20. března 2018 se konalo 7. kolo kolektivního vyjednávání o mzdách.

kolektivko

Odbory KOVO v úvodu jednání opět ostře kritizovaly kroky zaměstnavatele při seznamování zaměstnanců s pracovní dobou od 1.4.2018, které způsobilo znejistění a neklid mezi zaměstnance. Jednací strany se shodly, že společně posoudí postupy v této záležitosti pro další období.

Mzdové jednání: 

Zaměstnavatel předložil upravený mzdový návrh – platnost mzdové dohody na 12 měsíců od 1.4.2018 do 31.3.2019
–    navýšení rozpočtu na osobní ohodnocení o 0,7% na 16% nových tarifů
–    navýšení tarifů o 8,3% od 1.4.2018
–    jednorázová prémie 5000 Kč spolu se mzdou za duben 2018

Vyjednávací tým odborů KOVO konstatoval, že ani tato nabídka firmy nedosahuje jeho mandátu. Pro možnost dalšího pokroku v jednání navrhly stáhnout požadavek na růst průměrné částky osobního ohodnocení o 0,7% ve prospěch navýšení tarifů. Dále požádaly o doplnění dalšího navýšení tarifů k 1.10.2018, cílem je růst tarifů o dvouciferné číslo, vyšší než 10%.

8. kolo kolektivního vyjednávání se bude konat v úterý 27. března 2018 v sídle vedení Škoda Auto. 


Informace z kolektivního vyjednávání ve ŠKODA Auto

Firma nabízí 4,3% do tarifu!

Je to výsměch a ostuda! Tohle myslí firma Škoda Auto vážně?

kolektivko

Kdo čekal, že zaměstnavatel, který si místo minulého kola kolektivního vyjednávání vzal pauzu na „přemýšlení“, konečně přijde s důstojnou nabídkou na růst mezd, ten se šeredně spletl. 

Na 5. kole kolektivního vyjednávání, jež se konalo v úterý 6. března, firma opět předložila naprosto ubohou nabídku, kterou nelze nazvat jinak než jako výsměch všem zaměstnancům. 5. kolo kolektivního vyjednávání se mělo konat již minulý týden, kdy ale firma ŠKODA písemně požádala o odklad. Mezitím proběhlo zasedání dozorčí rady Škoda Auto, kde předseda PR vyzval firmu k předložení důstojného návrhu na růst mezd. Marně!

Bojíme se napsat, co vlastně firma nabídla, protože hrozí, že to vyvolá hněv zaměstnanců, jenž se promění v okamžitou stávku, a to bychom opravdu nechtěli!

Za doslovný kopanec do zadku všem lze označit návrh na růst tarifu o 4,3 procenta. Zdá se, že firma, nebo její představenstvo žijí poslední týdny na jiné planetě a nedostal se k nim požadavek Odborů KOVO. A tak pro ně připomínáme: Odbory KOVO žádají růst mezd pro zaměstnance o dvojciferné číslo!

Jakákoli nižší nabídka je plivnutí do tváře lidem, kteří tvoří výrobní a prodejní rekordy, kteří dřou ve dne – v noci často bez možnosti odskočit si alespoň na záchod, lidem, kteří obětují své zdraví a někdy i životy firmě ŠKODA!

Kromě směšné nabídky do tarifu, zaměstnavatel nabídl jednorázové platby. Nabízí jednorázovou platbu 3000,- Kč, ano čtete správně, tři tisíce korun (nikoli eur) vyplatit ve výplatě za duben a po pěti tisících prémie za duben a listopad 2018.

Průběh 5. kola kolektivního vyjednávání zhodnotila Podniková rada na svém mimořádném zasedání včera, tedy ve středu 7. března 2018, po uzávěrce vydání Škodováckého odboráře z tohoto týdne. Zároveň Odbory KOVO intenzivně pracují na přípravě velkého shromáždění v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí, kde budou zaměstnanci informováni.

Zásadním průlomem alespoň je, že zaměstnavatel přistoupil na návrh odborů odpojit jednání o atypických systémech směn a věnovat se pouze vyjednávání o mzdách. Konečně rozumné slovo! Připomeňme, že Odbory KOVO deklarovaly, že budou vyjednávat pouze růst mezd, přičemž trvají na svém vstupním požadavku.

O atypických systémech směn zcela jednoduše vyjednávat odmítáme. Zaměstnanci již přinášejí svou oběť nekonečné tvorbě výrobních a prodejních rekordů – v Kvasinách 18směnný systém, v lakovně MB 17směnný systém, v Mladé Boleslavi a Vrchlabí flexikonta. Teď za to chtějí pocítit pořádnou finanční odměnu! Jejich trpělivost není nekonečná.

Firma kromě toho připustila variantu tarifní dohody na 12 měsíců, bohužel, s výše uvedenými zcela nepřijatelně nízkými hodnotami. Zřejmě hodlá vyvolat zdržovací taktiku, protože přišla s návrhem na prodloužení platnosti stávající kolektivní smlouvy i po 31. březnu 2018, kdy vyprší platnost současné mzdové dohody. Na tuto hru firmy nepřistoupíme.

Odbory KOVO konstatovaly, že pokud zaměstnavatel závazně upustí od vazby tarifního navýšení na atypické směnné systémy a přistoupí na roční dohodu, jsou ochotny pokračovat v platnosti a účinnosti Katalogu systémů pracovní doby i po 31.3.2018 a nevypovídat dohodu o flexikontech a dohodu o atypických systémech směn, která je pro Kvasiny a lakovnu MB uzavřena do 31.12.2018.

Zaměstnavatel musí zásadně zvýšit mzdovou nabídku. A nehodláme přitom už poslouchat tradiční strašení nutnými investicemi do budoucnosti, krocením nákladů a rozevíráním platových nůžek. Když jde ale o platy manažerů, tak jdou úspory stranou, firma jistě ve výroční správě zveřejní odměny šéfů a jistě bude zajímavé porovnat jejich meziroční růst. Svůj podíl teď musí pocítit i zaměstnanci bez ohledu na strašení firmy, co bude za několik let. „Jdeme do toho rizika, řekneme si o vyšší přidání mezd s tím, že to tato firma i po roce 2019 utáhne, tak jako jde firma do mnoha jiných rizik. Člověk musí někdy riskovat,“ uvedl předseda Povšík.

Navíc se nabízí otázka: Tady se snad dělá málo? Deset let děláme flexisměny, to už je dnes vlastně směnný model. Jestli nás chce firma vydírat, bořit nám rodiny, tak ať jde klidně do Asie, vydírat se nenecháme! Rekordy, které děláme v horku, v taktu. Opravdu to není dost?


Informace z kolektivního vyjednávání ve ŠKODA Auto

Dne 6. března 2018 se konalo 5. kolo KV

kolektivko

Na návrh odborů byl z programu jednání stažen bod, navržený zaměstnavatelem – „Prodloužení stávající kolektivní smlouvy do skončení tarifního vyjednávání.“ Cílem odborů je uzavřít všechny potřebné dohody KS do konce března, kdy končí jejich platnost a účinnost.

V úvodu jednání byl diskutován stav v přípravách shromáždění zaměstnanců ve všech 3 závodech – MB, KV, VR.

V tomto kole došlo k zásadnímu obratu – zaměstnavatel přistoupil na návrh odborů odpojit jednání o atypických systémech směn a věnovat se pouze vyjednávání o mzdách. Připustil variantu tarifní dohody na 12 měsíců, bohužel, s nízkými hodnotami:

–    platnost mzdové dohody od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019
–    navýšení tarifů o 4,3% od 1. 4. 2018 s možností dalšího navýšení tarifů od 1. 11. 2018
–    navýšení rozpočtu osobního ohodnocení na 16% z nových tarifů
–    vyplacení jednorázové prémie ve výši 3 000 Kč v dubnové výplatě 2018
–    vyplacení jednorázové prémie ve výši 5 000 Kč v dubnové a listopadové výplatě 2018
–    mzdový návrh firmy mohou ještě ovlivnit diskuse o variabilním a zaručeném bonusu a o dalších mzdových položkách

Odbory v závěru jednání konstatovaly, že pokud zaměstnavatel závazně upustí od vazby tarifního navýšení na atypické směnné systémy a přistoupí na roční dohodu, jsou ochotny pokračovat v platnosti a účinnosti Katalogu systémů pracovní doby i po 31. 3. 2018 a nevypovídat dohodu o flexikontech a dohodu o atypických systémech směn, která je pro Kvasiny a lakovnu MB uzavřena do 31. 12. 2018.

Vyjednávací tým navrhl pro možnost komplexní informace a výkladu 5. kola KV svolat mimořádné zasedání podnikové rady na středu 7. března od 13 hodin v zasedací místnosti OKMB.

Další kolo KV je plánováno na 15. března 2018 v v PTG.


Projev solidarity Světové podnikové rady VW

Plně podporujeme vaše požadavky a přijedeme na vaši stávku,
sdělil Frank Patta.

VW EKBR WKBR

Odboráři z německých továren Volkswagen plně podporují požadavky Odborů KOVO v kolektivním vyjednávání a jsou připraveni zúčastnit se případné stávky ve ŠKODA AUTO. 15. února na návštěvě Odborů KOVO MB to řekl generální tajemník Světové Podnikové rady Volkswagen (WKBR) Frank Patta. Do Mladé Boleslavi přijel se svým kolegou Sebastianem Stichwehem. Oba pány přivítal předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík na interním rozhovoru, kde společně rozebírali vzájemnou podporu v kolektivním vyjednávání, interní spolupráci i některé aktuální problémy včetně situace v indickém závodě v Pune. Následovala diskuze se zástupci členské základny a poté návštěva severní rampy v CKD centru a lakovny. 

Frank Patta podotkl, že němečtí zaměstnanci jsou s těmi českými „na jedné lodi“ a vzájemně se podporují. „Je velice dobře, že se tady pracuje chytře a skvěle. Proto také podporujeme Odbory KOVO, aby ve ŠKODA AUTO žádaly o co nejvíce peněz. Zaměstnanci musí pocítit ocenění své dobré práce také ve svých peněženkách,“ uvedl Patta.

Zároveň podpořil Odbory KOVO v jejich snaze zastavit plošné zavedení atypických systémů směn, tedy například 18směnného systému. Nemáme se prý bát ani vyhrožování, že přijdeme o práci. Připomněl, že podobně, ztrátou modelů, Volkswagen vyhrožuje v podstatě na všech lokalitách. „Vyhrožují Mexikem a dalšími lokalitami. Díky modulům MQB je to samozřejmě jednodušší, ale nikdo to neudělá, je to lež. Nemusíte se bát, kvůli nějakým procentům navíc na mzdách se určitě nic přesouvat nebude. I v Německu nám vyhrožují, že nám seberou Passat. Vždyť jsou to nesmysly,“ uvedl Patta.

Stejně tak odmítl, aby české zaměstnance v kmenovém stavu ve velkém nahrazovali zaměstnanci z Ukrajiny, kterým firma nabídne nejnižší tarifní třídu, a kteří budou ochotní pracovat v 18směnném systému. Takový kontingent musí být odsouhlasen v rámci Charty pracovních vztahů s odbory!, uvedl F. Patta.

Kolektivní vyjednávání probíhá také v německých závodech koncernu Volkswagen. „I náš management se nám stejně jako ve ŠKODA AUTO snaží vysvětlit, že nám nemůže přidat tolik, kolik žádáme. Poslouchá se to velmi těžko v roce, kdy máme prodejní a výrobní rekordy. To vše i přes kauzu dieselgate,“ uvedl Patta. „Všichni manažeři, ať je to pan Maier, Müller či Witter budou chtít své vysoké bonusy. Ale zaměstnanci je chtějí také,“ kritizuje Patta.

Je podle něho správné říci si o vyšší růst mezd s pomocí stávky tak, jako tomu bylo před dvěma týdny v Německu. „My se samozřejmě vždy snažíme dosáhnout výsledku vyjednáváním u stolu, ale když to jinak nejde, musíme si o mzdy říci hlasitě. A kdy jindy si o ně říci, než v tomto roce, kdy se nám i vám tolik daří,“ řekl Patta. A dodal, že až v případě, že by skutečně někdy přišla krize, je možné se bavit o tom, že by se zaměstnanci něčeho vzdali. Vyhrožování tím, že někdy může přijít krize, nebo jaké náklady a investice nás čekají v budoucnu, zcela odmítá.

„Řekl bych, že si nemusíte dělat těžkou hlavu s tím, že nějak škodíte tomuto podniku. Naopak. Když jsem tady byl poprvé, tak se tady ještě vyráběla Felicie. Dnes vidíme, jak se Mladá Boleslav i firma ŠKODA změnily. A to jsou také vaše zásluhy. Je to práce, kterou jste tady vy jako odboráři udělali společně s managementem. Přetransformovali jste Škodovku velmi úspěšně do kapitalistického světa,“ řekl Patta a dodává: „Když vám někdo řekne, že poškozujete firmu, tak je to blábol, je to lež.“ Dále uvedl, že i podle vývoje zisku a nerovnoměrného růstu mezd je tady potřeba něco dohnat.

Frank Patta řekl, že doufá, že se s firmou ŠKODA podaří uzavřít dobrou dohodu i bez stávky. Pomůže k tomu i sama skutečnost, že VW i firma ŠKODA jsou pod tlakem přísných emisních limitů, které začnou platit pro nově vyrobená auta. Firma teď proto potřebuje vyrábět co nejvíce i na sklad, aby bylo možné po zavedení přísnějších norem dodávat na trh ještě auta vyrobená před tím. Stávka by proto pro firmu ŠKODA byla nyní velmi bolestná, je to poslední, co by potřebovala.  „Ve vyjednávání vás ovšem plně podporujeme a v případě stávky vás přijedeme podpořit,“ dodal Patta.

Předseda Povšík uvedl, že firma ŠKODA používá argument, že poškodíme mzdovou hladinu v ČR a dalším jejím argumentem je, že bude v budoucnu nutné platit vysoké pokuty za nesplnění emisí v některých zemích. Není proto možné tolik přidávat do mezd. Je podle něho zřejmé, že jen mírnějšími akcemi se v kolektivním vyjednávání dál neposuneme.

„Vyrábíte skvělá auta a já jsem z toho nadšený. Dnes jsem jel Superbem a musím říci, že je lepší než Passat. Je to skutečně tak. Lidé je kupují, protože to jsou dobrá auta, ne protože jsou levná. A není možné je vyrábět za dumpingové platy. Jestli může být manažer úspěšný jen, když drží nízké mzdy, pak se ptáme, co to tady vlastně odvádí za práci,“ uvedl Frank Patta.

„I kdyby se zisk snížil o procento navýšení mezd, tak se vůbec nic neděje, tak prostě akcionáři nebo vlastnické rodiny dostanou o trochu méně. I tak mají hodně,“ dodal generální tajemník Světové rady Volkswagen.

Skandály nekončí, o Volkswagen se bojíme jako nikdy předtím 

Frank Patta zmínil i situaci s aférami, které stále vyplouvají na povrch kolem mateřského koncernu Volkswagen. Podotkl, že osazenstvo už toho má plné zuby. Skandály se podle něho objevují jeden za druhým salámovou metodou od dieselgate až po pokusy na opicích. „Nelze podceňovat, že se zvrhává celková nálada, že už propadáme depresi, jako v roce 2004-2005. Zaměstnanci mají svěšenou hlavu, jsou si nejistí,“ uvedl Patta.

Koncern Volkswagen vyhodil na řešení těchto zbytečných problémů 24 miliard eur oknem a pak nechce přidat peníze zaměstnancům, ale jen představenstvu. Právě zaměstnanci jsou přitom ti, kdo táhnou celý koncern ze dna svoji nekonečnou prací a pílí a za nic z toho vůbec nemohou.

Navíc stále slýchají o nových modelech, o nových výzvách, jiných způsobech práce a o nějakém novém světě, přičemž ten starý už není potřeba. Jenže je otázkou, zda management dokáže vůbec řídit ten nový svět digitalizace. „Vždyť tady pracujeme na 40 let starých systémech, nejsme schopní ani nainstalovat aplikace na mobil pro naše vedoucí,“ říká Patta.

Uvedl, že na poslední noční směně se dělal průzkum mezi zaměstnanci, z něhož vyplynula především špatná nálada vůči koncernovému představenstvu. Lidé prý nechtějí managementu upírat fakt, že se snaží, ale je otázkou, zda postupuje skutečně dobře. „Jde o to, zda se mají hádat s Podnikovou radou, nebo spíše konat,“ uvedl Patta. Dodal, že ve Volkswagenu přežil za posledních 35 let mnoho krizí, ale to co se děje nyní je skutečně silnou hrozbou. „Ještě jsem se o Volkswagen nikdy nebál tolik jako nyní. Máme především slabé představenstvo, plýtvají síly na vedlejších bojištích, místo aby se spolu s námi zabývali skutečnými problémy,“ uvedl Patta.


Informace z kolektivního vyjednávání ve ŠKODA Auto

PODNIKOVÁ RADA INICIOVALA PŘÍPRAVU ČASOVĚ NEOMEZENÉ STÁVKY

Odbory KOVO nadále vedou intenzivní kolektivní vyjednávání s firmou ŠKODA o mzdách
stavka

Bohužel, ani po 4. kole kolektivního vyjednávání, které se uskutečnilo 20. února, se situace nezměnila. Podniková rada proto intenzivně iniciuje přípravu dalších podpůrných kroků včetně časově neomezené stávky! 

Nabídka zaměstnavatele je nadále nulová. Firma dokonce odmítla požadavek Odborů KOVO na zrušení nejnižší tarifní třídy K. Zjevně je to snaha doslova odrbat agenturní personál, jehož nejnižší mzda se musí rovnat alespoň nejnižší tarifní třídě kmenového personálu.

Na 4. kole kolektivního vyjednávání firma předložila nabídku na 27 měsíců podmíněnou plošným zavedením atypických směnných systémů do roku 2023. Tím pádem se opět jedná o nulovou nabídku!

Vyjednávací tým spojování vyjednávání mezd se zavedením atypických systémů směn už dříve jednoznačně odmítl, stejně jako Rada předsedů v Mladé Boleslavi a výbory v Kvasinách a Vrchlabí. Minulou středu seznámil vyjednávací tým s vývojem kolektivního vyjednávání podrobně Podnikovou radu. Ta na základě mandátu z jednotlivých Dílenských organizací iniciovala přípravu k časově neomezené stávce.

Podniková rada vyvíjí zásadní tlak na zastavení jakýchkoli návrhů na další prosazování 18směnného systému ze strany firmy a na prosazení požadavků Odborů KOVO v kolektivním vyjednávání. V pondělí, 19. února 2018, zasedalo představenstvo firmy ŠKODA a vzniklou situaci projednávalo. Bohužel, následně ani na 4. kole kolektivního vyjednávání firma své podmínky nezměnila.

Vedoucí vyjednávacího týmu Jaroslav Povšík na Podnikové radě zopakoval, že nabídka firmy je nulová. „Nic nám nenabídli. Firma představila dvě kombinace s různou dobou platnosti. Obě byly irelevantní, protože jsou spojeny s 18směnným systémem,“ uvedl J. Povšík. O Katalogu systémů pracovní doby jako takovém jsou Odbory KOVO samozřejmě připraveny jednat, tato dohoda může být uzavřena, nesmí se však jednat o plošných atypických systémech pracovní doby.

„Řekl jsem, ať pan předseda představenstva Bernhard Maier řekne na shromáždění zaměstnanců o zavedení 18směnného systému a uvidí, zda o něj mají lidé zájem,“ uvedl J . Povšík s tím, že Odbory KOVO jednoduše nemají mandát o něčem takovém vůbec jednat, protože atypické systémy odmítla konference na svém listopadovém jednání. Konference je nejvyšší orgán Odborů KOVO složený z delegátů členské základny, ta dala takovému jednání absolutní stop. Pokud by firma nastavila takové podmínky, že zaměstnance masivně přesvědčí a ti budou chtít změnu, mohou vyvolat mimořádnou konferenci a své rozhodnutí demokratickým hlasováním revokovat. Jinak žádné jednání o atypických systémech práce nebude!

Firma je naopak přesvědčená, že lidé 18směnný systém chtějí. Bojovat se snaží na všech frontách. „Říkám jednoznačně, že 18směnný systém tady nikdy nepodepíšu, to bych lidem nikdy neudělal. Jsem přesvědčený, že by došlo ke zničení infrastruktury a života lidí v Mladé Boleslavi. Raději bych odsud úplně odešel, než něco takového podepsat,“ dodal předseda Povšík a připomněl, jak výrazně to změnilo život lidem v Kvasinách a okolí.

Podle něho tady firma vůbec nevytváří pro něco takového podmínky. „Možná, kdyby si lidé řekli, že pro ně firma skvěle vaří, mají kde parkovat blízko práce, dostanou se rychle domů, aniž by museli přelézat bránu, v práci mohou trávit o něco kratší dobu a dostatečně se zvyšují mzdy, pak by třeba s takovým atypickým systémem souhlasili,“ říká J. Povšík a dodává: „Nic takového tady ale nemáme.“

Mezi tím z Dílenských organizací přichází jasná podpora akcím na podporu kolektivního vyjednávání včetně časově neomezené stávky. Její přípravu iniciovala Podniková rada na svém zasedání 14. února.


Informace z kolektivního vyjednávání ve ŠKODA Auto

Odbory KOVO odmítly mzdový návrh firmy

kolektivko

Informace Odborů KOVO

V úterý, 13. února 2018, proběhlo 3. kolo kolektivního vyjednávání. Nabídka zaměstnavatele na mzdový růst je v současné době nulová a to z důvodu, že směšné vstupní návrhy firmy byly zásadně podmíněny plošným zavedením atypických směnných systémů (na dobu 5 let). Vyjednávací tým tuto záležitost okamžitě odmítl a dne 14. února 2018 seznámil s celým stavem KV Podnikovou radu.
V pondělí, 19. února 2018, bude zasedat představenstvo a vzniklou situaci bude projednávat a řešit.
Podniková rada paralelně, na základě mandátu z jednotlivých Dílenských organizací, iniciovala přípravu k časově neomezené stávce.

Vyjednávací tým Odborů KOVO 

Kolektivní vyjednávání mezi Odbory KOVO a firmou ŠKODA pokračuje v intenzivním tempu. V pátek 9. února ve 13 hodin se uskutečnilo mimořádné zasedání Rady předsedů po 2. kole kolektivního vyjednávání (KV). Ve stejný den od 12 hodin zasedal rovněž výbor Odborů KOVO Kvasiny a ve 13 hodin také výbor Odborů KOVO Vrchlabí. Vyjednávací tým podrobně informoval členy RP o dosavadním průběhu vyjednávání. Odbory KOVO MB, KV, VR vzaly na vědomí shodu na textové části kolektivní smlouvy a zároveň jednohlasně odmítly mzdové návrhy firmy ŠKODA. 3. kolo KV se konalo v úterý 13. února. Následně, tuto středu 14. února, zasedala Podniková rada.

Firma přišla se dvěma vstupními návrhy. Ten první představoval zvýšení mezd na jeden rok. Druhý návrh pak na 27 měsíců, kde by se tarify zvyšovaly ve čtyřech termínech. Předseda PR Jaroslav Povšík tyto firemní návrhy označil jednoduše a výstižně jako „kopnutí do zadku!“

V obou případech firma operuje s naprosto zavádějícími fakty. Ve skutečnosti by se zvýšení tarifu v rámci návrhu firmy na 12 měsíců pohybovalo sotva na úrovni inflace – tedy byla by to čistá nula! „Něco takového jsme jednoznačně odmítli,“ uvedl předseda PR Jaroslav Povšík. Navíc firma návrhy podmiňuje uzavřením dohody o atypických systémech směn. Firma ve svém mzdovém návrhu rovnou operovala s tím, že zaměstnanci budou pracovat v 18směnném systému a do propočtů započítala příplatky. Operuje tak s dohodou, která vůbec není na pořadu dne! 17směnný systém v lakovně a 18směnný systém v Kvasinách již byly uzavřeny do konce roku 2018, o jejich dalším zavádění Odbory KOVO jednat nebudou. Návrh firmy je tak jednoduše
nulový.

„Za tu bídu, kterou nám nabídli, chtějí zavést 18směnný systém. To jsem okamžitě shodil se stolu. Každý zprostředkovatel by řekl, že jednáme o mzdách, nikoli o směnných systémech,“ uvedl předseda Povšík. „Jediná šance je, že firma ŠKODA odstraní tento požadavek a začne klasické jednání o mzdách,“ dodává s tím, že Odbory KOVO jsou připraveny jednat o Katalogu systémů pracovní doby, jehož platnost končí 31. března.

Přitom Odbory KOVO již firmě vyšly velmi silně vstříc, teď je na řadě právě zaměstnavatel. Připomeňme, že byla uzavřena dohoda o 17směnném systému pro lakovnu a 18směnném pro Kvasiny na celý letošní rok. Nezapomínejme též, že v Mladé Boleslavi se na řadě míst pracuje i ve 20směnných režimech a v nepřetržitých provozech. Zároveň Odbory KOVO souhlasily s pokračováním flexikont do konce roku 2018, zaměstnanci v Mladé Boleslavi a Vrchlabí chodí už dlouhé roky do práce na šestou noční směnu. „Z naší strany jsme dali firmě skutečně mnoho, lidé už v těchto šílených směnách pracují. Nyní by měla firma jejich těžkou práci odpovídajícím způsobem ocenit,“ doplňuje J. Povšík.

Je otázkou, jak jinak to ještě firmě říci, že lidé další rozšíření 18směnného systému nechtějí. Další z možností je, že se předseda představenstva Bernhard Maier zeptá přímo zaměstnanců na shromážděních, která se připravují, zda něco takového chtějí, jak je on mylně přesvědčený.

Rada předsedů MB i výbory KV a VR mzdový návrh jednoznačně odmítly, stejně tak odmítly další jednání o atypických systémech. Obdivuhodná je v tomto směru zejména podpora kolegů v Kvasinách, kteří už delší dobu musí v tomto režimu pracovat. Na druhou stranu 18směnný systém zachránil tento závod, jejich práci a udržuje model Superb v ČR. Všichni zároveň potvrdili bojovnou náladu a připravenost k časově neomezené stávce na podporu dosažení přijatelných výsledků KV.


Na RiseUp je policejní internacionála krátká!

V anarchistickém prostředí je v oblibě e-mailová komunikace přes riseup.net, protože tato platforma zaručuje anonymitu a odmítá spolupráci s policií, soudy atd. Často se vedou debaty o tom, zda se můžeme na tuto záruku opravdu spolehnout. Vystává mnoho otázek. Kauza Fénix naštěstí na některé dokázala odpovědět. Přinesla třeba několik příkladů, že policie vážně nedokáže RiseUp.net prolomit a získat citlivé údaje o lidech, kteří využívají jejich služeb.
Platformu RiseUp.net ve svém článku kdysi představil Jan Hanuš. V drobných detailech je možná již neaktuální, ale v tom zásadním stále platný. Podívejme se ale nyní jak o RiseUp.net píše policie ve spisech kauzy Fénix.
Policie vyšetřuje několik případů při kterých byly použity e-maily založené na  riseup.net. Jedná se o desítky schránek. Ani v jediném případě se jí nepodařilo odhalit identitu uživatelů, ani získat přístup k jejich obsahu. Nutno zdůraznit, že na RiseUp.net není krátká je česká policie. Marné jsou i útoky “policejní internacionály.” Myšlena je spolupráce české policie s jejich kolegy z jiných zemí.
Policie od roku 2014 vyšetřuje, kdo odesal komuniké Sítě revolučních buněk. K tomu v jednom ze svých úředních záznamů uvádí:
K odeslání byly použity e-maily ze serveru riseup.net. Server a poštovní služby jsou určeny zejména pro aktivisty z řad anarchistického, antiautoritářského, antifašistického a radikálně-environmentálního hnutí.  Je znám pro důraz kladený na anonymitu uživatelů zejména v tom ohledu, že nejsou archivována data, především historie přístupů a obsahu schránky, není limitováno využití různých anonymizačních prostředků, např. TOR serverů a zároveň hlavička e-mailu je po odeslání serverem upravena tak tak, aby zobrazovala IP adresu odesílatele jako tzv. localhost a zabránila tak identifikaci odesílatele.
Zřejmě z toho důvodu byly e-mailové schránky serveru Riseup.net využity v celkem 45 případech od 28. 12. 2015 k anonymním oznámením o umístění nástražných výbušných systémů v restauraci Řízkárna. Série anonymních oznámení představuje tzv. druhou vlnu kampaně útoků proti restauraci a zaštituje ji tzv. Síť revolučních buněk. Cílem uvedených oznámení je omezit chod restaurace prostřednictvím evakuace a dále snižovat její pověst či oblíbenost, negativně ovlivnit klientelu a tím způsobovat obecně jak přímé, tak nepřímé škody.
Takto o RiseUp.net píší policejní vyšetřovatelé Václav Bartoš a Martin Janků. Vpodstatě tak vlastními slovy opakují, co správci RiseuUp.net deklarují na internetu. Dále navíc potvrzují, že nejsou schopni vyšetřováním získat, co by rádi. Jejich bezradnost potvrzují i další policisté jako třeba  vrchní komisaři Jaroslav Renda a Milan Kavka. Citujme zde část z jejich úředních záznamů.
Provozovatel riseup.net poskytuje e-mailové služby, chat služby a službu sdílení dat a uložitě dat. Smyslem poskytovaných služeb na tomto serveru je jejich anonymyzování, neboli naprostá nezjištitelnost osob, které za jednotlivími komunikačními prostředky stojí. S ohledem na všechny víše uvedené skutečnosti lze uvést, že komunikace probíhající přes systém “riseup.net” je pro orgány činné v trestním řízení zcela nedostupná. Žádné informace od uvedeného provozovatele nelze získat cestou mezinárodní policejní spolupráce ani cestou právní pomoci za užití ustanovení trestního řádu. Získání jakýchkoli informací vylučuje již sám účel, za jakým byl předmětný komunikační prostředek vytvořen.
Co k tomu dodat? Možná jen to, že ikdyž kauza Fénix nepříjemně zasáhla část anarchistického hnutí, zárověň se ukazuje, že nám dala i něco pozitivního. Zejména pak důležité informace o tom, co pro nás je či není bezpečné nebo co je či není vhodné používat. Platforma riseup.net zatím ve střetu s Fénixem obstála a to je velmi potěšující skutečnost. Mýtus všemocné policiie byl tak zase pořádně zpochybněn. Jen tak dál!
Policie dokáže mnoho, ale nedokáže vše. Každé gesto povstání tedy v sobě nese naději na výtězný boj. Proto bojujme a používejme riseup.net i další vhodné nástroje v rámci bezpečnostní kultury.

 


Článek byl převzat ze stránky: https://borodin.noblogs.org

 


Síť revolučních buněk: Aby bylo jasno!

Tento text vznikl v přímém spojení s praxí Sítě revolučních buněk (SRB). Není dílem všech buněk, ale předkládá závěry korespondující s obsahem komuniké, které různé Revoluční buňky během své existence pustily do oběhu. Znamená to, že článek je výsledkem jisté části SRB a předpokládá se u toho, že s jeho obsahem zřejmě souhlasí také části ostatní. Možnost omylu ale není vyloučena. Pro takový případ se nabízí možnost vyjádřit odlišný pohled všemi, kdo se mohou cítit dotčeni případnými nepřesnostmi.

S praxí SRB je spjato nemálo očividných skutečností, které jsou mnohými přehlíženy či maskovány nepravdami. Cílem článku je demaskování nepravdivých tvrzení o SRB i objasnění (připomenutí!), co SRB svou praxí vyjadřuje a co nikoli.

 

* Vztah k povstaleckému anarchismu

SRB je mnohými řazena k povstaleckému anarchismu. Nic takového, ale žádná z buněk SRB nepotvrdila. Je to nálepka, která na SRB byla nalepena z vnějšku – nepřáteli, kritiky, ale i některými anarchisty zmítajícími se ideologickém zmatku.

Žádná buňka SRB neprohlásila, že by preferovala povstalecký anarchismus a hlásila se k němu. Může se to jevit jako banální, ale není. Je-li o někom uvažováno v nepatřičných termínech, je vědomě či nevědomky překroucen skutečný obsah jeho praxe. Taková praxe snadno může být prezentována jinak než jakou reálně je. V anarchistickém hnutí to přispívá ke kontraproduktivnímu zmatení. Odpůrcům anarchismu to zvětšuje potenciál manipulace a útoku.

Pokud se SRB nehlásí k povstaleckému anarchismu, je chybou síť takto označovat. Ani text o povstaleckém anarchismu ( odkaz ) publikovaný SRB nepotvrzuje, že by se SRB k povstaleckému anarchismu hlásila.

V poznámce pod zmíněným textem je uvedeno: “Text nebyl napsán SRB a nemusíme souhlasit s každou jeho částí”.

Znamená to, že jeho reprodukcí se SRB nehlásí k povstaleckému anarchismu. Pouze dává najevo, že někomu ze SRB přišel natolik zajímavý aby jej sdílel. Jiné anarchistické skupiny také publikují současně texty o městských gerilách, anarchosyndikalismu i adamitech. Neznamená to, že by se ke všem těmto různorodým směrům hlásily. Prostě stejně jako SRB publikují vše, co jim přijde zajímavé k podněcování boje, diskuzí, analýz nebo mapování historie.

 

* Vztah k CCF, EA, ČI, FAI/IRF

S nálepkou povstaleckého anarchismu se na SRB lepí i jiné, které také nesouzní s realitou. Jádro problému je pořád stejné. Někdo o něčem spekuluje a ta sporná tvrzení prezentuje jako by to byl nezvratný fakt. Proslýchají se tak třeba nesmyslné fráze o tom, že SRB tvoří mezinárodní alianci se skupinami jako Konspirace ohnivých buněk (CCF), Revoluční boj (EA), Neformální anarchistická federace (FAI), Mezinárodní revoluční fronta (IRF), černá internacionála aj. Pravdou však je, že žádné kumuniké SRB nebylo podepsáno CCF, EA, ČI ani FAI/IRF. Žádná buňka ani neprojevila provázanost s těmito skupinami či jejich podporu. Lze z toho učinit závěr, že SRB sleduje vlastní autonomní praxi. Tedy funguje bez přímých (organizačních!) vazeb k jiným zmíněným skupinám. Není vhodné o možnosti takových vazeb spekulovat jen na základě časté shody prostředků (třeba sabotáží) a některých cílů boje (třeba zničení kapitalismu a států).

 

* Vztah k mase

O SRB je často uvažováno jako projektu, který pohrdá perspektivami masového boje. Proslýchá se, že SRB tvoří elitáři s pocitem vlastní výjimečnosti a přesvědčením, že velké sociální změny budou dílem malých ozbrojených skupin. Nic takového ale z projevů SRB nevyplývá. Aktivity SRB jistě nejsou masového charakteru. Z toho však nelze dovodit závěr, že SRB masové projevy boje odsuzuje. Ani že se jich neúčastní, tam kde k nim dochází a nebude účastnit tam, kde propuknou.

SRB se organizuje v malých akčních skupinách, protože v lokálním kontextu nyní nejsou podmínky k organizaci masového boje. V situaci kdy jsou masy netečné a krotké se praktiky divokých minorit jeví jako jeden z mála možných způsobů boje. Že se do něj SRB pouští, to zhola nic neříká o vztahu SRB k proletarizovaným masám. Kdo tvrdí něco jiného, vrhá se do čirých spekulací.

 

* Vztah ke kritické majoritě

Nejednou SRB dostala nálepku dobrodruhů neberoucích ohled na většinu lidí za jejichž zájmy se síť pere. Jednotlivé buňky se pouští do akcí, i když jistě vědí, že se střetnou s nepochopením a kritikou velké části populace. Z hlediska demokratické ideologie je to problematické. Z hlediska anarchistické praxe a proletářského třídního boje je to ale naprosto v pořádku. Nikdo – a to dokonce ani oni “anarchističtí” kritici SRB – ve skutečnosti nevěří, že k aktivitě je správné přistoupit jen když zazní souhlas většiny nebo všech, kterých se týká. Každý projev odporu vůči kapitalismu se dnes setkává s kritikou od osob, které kapitalismus brání. Týká se to zapálení policejního auta úplně stejně jako internetového vyhlášení nenásilného a legálního bojkotu voleb. Anarchistické skupiny musejí přistupovat k protikapitalistické aktivitě stále i navzdory většinovému postoji, těch kteří aktivní anarchisty kritizují. V tomto ohledu SRB nejedná jinak než jiné anarchistické skupiny. Včetně těch pacifistických nebo preferujících legální taktiky.

 

* Vztah k jiným taktikám

SRB je někdy vytýkáno, že údajně glorifikuje násilné nelegální metody (sabotáže aj.). Také, že pohrdá metodami nenásilnými a legálními. Je to jen další lež a přehlížení pravdy. Že SRB praktikuje převážně sabotáže,to samo o sobě nic neříká o vztahu sítě k jiným metodám. Při pozorném čtení komuniké je ale záležitost jasnější. SRB smysl jiných metod nepopírá, jak bylo uvedeno třeba při oznámení vítězného boje SRB proti Řízkárně.

citát: “Autonomní intervence SRB i zvolené sabotážní metody byly vynuceny okolnostmi a potřebami tohoto konkrétního boje. Rozhodně však nejsou univerzálním modelem aplikovatelným na všechny situace.

V jiných bojích může k dosažení stejného cíle postačit organizace piketů. V takovém případě zajisté nemusejí hořet firemní auta. Tam, kde ale mírné protesty nestačí, tam se série sabotáží stává pákou, která nás odvrátí z cesty k porážce a umožní nám vítězit.”

zdroj citátu: https://revolucnibunky.noblogs.org/post/2016/05/23/576/